SIA BALTIC FOREST iepērk apaļkokus

SALACGRĪVAS OSTĀ, JŪRAS IELĀ 18

DARBA LAIKS: Apaļkokus pieņem darba dienās 8-17, pārtraukums 12-13

Pēc darba laika un brīvdienās zvanīt.  mob. 26513960


Sortimentu nosaukums

IZMAIŅAS

No 17.12.2021  

8:00

Laukums Jūras 18, Salacgrīva

Sertificētai

koksnei

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Bērza papīrmalka

60,50

+2

59.50 

58.50

57.50

56.50

55.50 

Skujkoka papīrmalka

40,00

+2

39.00  

38.00  

37.00  

36.00  

35.00  

Skujkoka malka

no 5cm diametrā

34,00

31.00  

30.00  

29.00  

28.00  

27.00  

Apses papīrmalka

40,00

37.00  

36.00  

35.00  

34.00  

33.00  

Kurināmā malka(visas sugas)

34,00

31.00  

30.00  

29.00  

28.00  

27.00  

Egle/priedes sīkkoksne 3.70-5.20 ∅ 9-16  

42,00 

*****

16-19

20-25

26 +

A 26+

Bērza Finierkluči 3,10

72,00

99,00

110,00

142,00

*****

Lapukoku tara Diametrs 14+ Garums 2.50

38,00 

*****EGLES  UN  PRIEDES  ZĀĢBAĻĶI

Zāģbaļķu garumi un diametri

Laukums Jūras 18, Salacgrīv

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Egle - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

70.00

******

67.00

66.00

65.00

64.00

62.00

Egle - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

92.00

******

89.00

88.00

87.00

86.00

84.00

Egle - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

95.00

******

92.00  

91.00  

90.00  

89.00  

88.00  

Egle-3.70

no 14-40

75.00 

******

72.00  

71.00  

70.00  

69.00  

68.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

80.00

******

77.00

76.00

75.00

74.00

72.00

Priede - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

96.00

******

93.00  

92.00  

91.00  

90.00  

89.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

96.00

******

93.00

92.00

91.00

90.00

88.00

Priede - 3.70 no 14-4

80.00

*****

77.00

76.00

75.00

74.00

72.00

Kurināmā šķelda.

12.50 

+0,50 

*******

********

*******

*******

*******


KLIENTU APKALPOŠANAS TĀLRUŅI

 • Cenas un apaļkoku pieņemšana Salacgrīvas ostā - 26513960 (Andris), andris@balticforest.lv
 • Dokumentu noformēšana darba dienās no 8:00-12:00 un 13:00-17:00
 • Informācija par apmaksu - Dana (grāmatvedība) dana@balticforest.lv, 8.00-17.00


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI


FIZISKĀM PERSONĀM 

 • Personas apliecinošs dokuments;
 • Ciršanas apliecinājuma kopija vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību apliecinoša dokumenta kopija;
 • Par kokmateriālu iegādi  tiks noformēts iepirkuma akts.
 • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 • Piegādātāja pašdeklarācija LEJUPLĀDĒT ŠEIT


JURIDISKĀM PERSONĀM

 • Pavadzīme;
 • Ciršanas apliecinājuma kopija;
 • Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks - iegādes dokumenta vai līguma kopija, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi līdz ciršanas apliecinājumā norādītajam īpašniekam.
 • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 •  Piegādātāja pašdeklarācija LEJUPLĀDĒT ŠEIT


SERTIFICĒTIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, kas piegādā koksni ar Controlled wood paziņojumu

 • Pavadzīme;
 • Ciršanas apliecinājuma kopija.