Cenas


Labākā cena un izdevīgākie noteikumi mežu īpašniekiem 19. gadus!


SIA BALTIC FOREST iepērk apaļkokus

DARBA LAIKS SVETKOS, ABOS KOKLAUKUMOS!!!!!

 SLĒGTS NO 18.04 PLKST.17:00.

ATSĀK DARBU 23.04 PLKST 8:00

SALACGRĪVAS OSTĀ, JŪRAS IELĀ 18

UN

MAZSALACĀ/ROŽKALNI 
 Transporta izmaksas cenai pie ceļa netiek ieturētas

SAKARĀ AR APAĻKOKU PĀRPRODUKCIJU,APMAKSAS LAIKS IR GARĀKS PAR 10 DARBA DIENĀM!!!

Sortimentu nosaukums

Laukums Jūras 18, Salacgrīva

 

  Laukums Rožkalni 2, Mazsalaca

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

 Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Bērza papīrmalka

cena no 12.04/17:00

eur 52.00 

FSC 54EUR

eur 48.00 

eur50.00 

eur 48.00 

eur 47.00 

eur 46.00 

eur 44.00 

Skujkoka papīrmalka Iepērk no klientiem kuri piegādā papīrmalku BĒRZS. Kravām pie ceļa, jāsaskaņo.

 cena no 12.04/17:00

eur 43.00

FSC 45EUR

Neiepērk.

eur40.00  

eur 39.00 

eur 38.00 

eur 37.00 

eur 36.00

Priedes papīrmalka

******** *****  *****   ****** ***** ***** *****

Skujkoka malka

cena no 12.04/17:00 

eur 32.00 

eur 29.00 

eur 29.00 

eur 28.00 

eur 27.00 

eur 26.00

eur 25.00 

Apses papīrmalka

cena no 12.04/17:00

eur 34.00 

FSC 35eur

eur 30.00

 FSC 31.00 EUR 

eur 30.00 eur 29.00  eur 28.00 eur 27.00 eur 26.00 

Kurināmā malka. Iepērk no klientiem kuri piegādā papīrmalku BĒRZS. Kravām pie ceļa,jāsaskaņo.

eur 29.00

eur 27.00


eur27.00 

eur 26.00 

eur 25.00 

eur 24.00

eur 23.00 

Egle/priedes sīkkoksne  3.70-5.20m ∅ no 9-16cm

eur 43.00  

*******

eur40.00

eur 39.00 

eur 38.00 

eur 37.00


eur 36.00 

Bērzafin.kl.3,10

18-20 cm

21-25 cm

26  + cm 

26 A + cm

eur 70.00

eur  87.00

eur 90.00 

120 EUR

eur 70.00

eur  87.00

eur 90.00 

******

eur 65.00 

eur 85.00 

eur 87.00

eur 117.00 

 eur 63.00

eur 83.00 

eur 85.00

eur 115.00 

eur 62.00

eur 82.00

eur 84.00

eur 113.00 

eur 61.00

eur 81.00 

eur 83.00

eur 110.00 

eur 60.00 

eur 80.00 

eur 82.00

eur 105.00

Lapukoku tara(visas lapukoku sugas pieļauj kraut vienā kravā sajaukti) Diametrs no 12+!!!Grums 2.50 un 3.10. 

eur 40.00

eur 38.00 

eur 37.00 

 

 eur 36.00  eur 35.00   eur34.00    eur 33.00 

 

EGLES  UN  PRIEDES  ZĀĢBAĻĶI


Zāģbaļķu garumi un diametri

Laukums Jūras 18, Salacgrīva

Laukums Rožkalni 2, Mazsalaca 

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

 Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Egle - 4.90;5.20m

∅ no 14-20cm

eur 65.00

eur 65.00 

eur 63.00

eur 62.00

eur 61.00 

eur 60.00 

eur 59.00 

Egle - 4.90;5.20m 

∅ no 21-25cm 

eur 76.00

eur 76.00 

eur 74.00

eur 73.00

eur 72.00 

eur 71.00 

eur 70.00

Egle - 4.90;5.20m

∅ no 26-40 

eur 77.00

eur 77.00 

eur 75.00

eur 74.00

eur 73.00

eur 72.00 

eur 71.00  

Egle-3.70;4.30m

∅ no 14-40

eur 54.00  

eur 54.00 

eur 52.00 

eur 51.00  

eur 50.00

 eur 49.00

eur 48.00

Priede - 4.90;5.20m

∅ no 14-20cm

eur 65.00

eur 65.00 

eur 63.00

eur 62.00

eur 61.00 

eur 60.00 eur 59.00

Priede - 4.90;5.20m

∅ no 21-25cm 

eur 70.00

eur 70.00 

eur 67.00

eur 66.00 

eur 65.00 

eur 64.00 

 

eur63.00 

Priede - 4.90;5.20m

∅ no 26-40

eur 80.00

eur 80.00 

eur 78.00

eur 77.00

eur 76.00 

eur 75.00 

eur 74.00

Priede - 3.70;4.30m ∅ no 14-40

eur 54.00 

eur 54.00

eur 52.00

 

eur 51.00

eur 50.00

eur 49.00

eur 48.00

Kurināmā šķelda.

Pieļauj 'meža šķeldu NO CIRSMU ATLIEKĀM, un šķeldu no apauguma. 

eur 11.00
 

******* *******
********

*******

*******

*******

                            KLIENTU APKALPOŠANAS TĀLRUŅI

*** Transporta pieteikšana pārdošanai pie ceļa - 26555924 (ERNESTS)            
*** Apaļkoku pieņemšana Salacgrīvas ostā - 26513960 (ANDRIS)

*** Apaļkoku pieņemšana Mazsalacas laukums Rožkalni - 26130431(ANDRIS)

*** Dokumentu noformēšana darba dienās no 8:00-12:00 un 13:00-17:00  64071112                    
*** Cirsmu izstrāde, vērtēšana - 26558761 (AIGARS);20633087 (DIDZIS)          
*** Samaksa un piemaksa par apjomu(no 1.janv.piemaksa iespējama tikai sertificētai koksnei, saskaņā ar standartu FSC-STD-40-004 V3.0) - 26555924 (ERNESTS)  
         
 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

FIZISKĀM PERSONĀM 

 *** Personas apliecinošs dokuments;

 *** Ciršanas apliecinājuma kopija vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību apliecinoša dokumenta kopija;

 *** Par kokmateriālu iegādi  tiks noformēts iepirkuma akts.

 *** /docs/826/Anketa_par_mezzizstraades_darbiem.xlsx

JURIDISKĀM PERSONĀM

 *** Pavadzīme;

 *** Ciršanas apliecinājuma kopija;

 *** Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks - iegādes dokumenta vai līguma kopija, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi līdz ciršanas apliecinājumā norādītajam īpašniekam.

 *** /docs/826/Anketa_par_mezzizstraades_darbiem.xlsx

Jūras iela 18, Salacgrīva,Salacgrīvas novads, LV-4033, Latvija

Logo +371 64071102 mob.+371 26555924 Ernests
Logo +371 64071103
Logo ernests@balticforest.lv